Modificacions al POUM

Pla d’ordenació urbanística municipal(Modificacions)

En el ple del 5 de març de 2018 es va aprovar una modificació puntual al POUM, que es reflecteix en els següents documents (cliqueu el títol per veure el document corresponent en PDF):

Modificació puntual del POUM social de Riudaura

Modificació puntual núm. 2 que fa als articles 14, 110, 112 i 113 de la normativa en relació a l’habitatge protegit i pel que fa al PMU 1 carrer d’Olot